ACT2gether is een internationale, sociale beweging om op een innovatieve manier jongerenparticipatie te implementeren. Innovatief, want ACT2gether geeft invulling aan art. 12 van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (‘het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, heeft het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen). Tevens richt ACT2gether zich op het algehele welzijn van jongeren: persoonlijke ontwikkeling – het aanleren van vaardigheden en middelen – en het creëren van een veilige sfeer waarbij volwassenen en jongeren als gelijkwaardige partners samen leren, samenwerken en samen besluiten nemen. Alleen zo kunnen we gezamenlijk werken aan een collectieve transformatie.

 

ACT2gether is een initiatief van de Learning for Well-being Foundation ontstaan in 2018 na jarenlange ervaring als mede-organisator van de jaarlijkse, internationale CATS Conferenties (Children as Actors for Transforming Society).

 

Voor meer informatie over ACT2gether Latijns Amerika, Duitsland en Palestina ga naar: ACT2gether.

 

ACT2gether Nederland

 

Eind 2019 begon de Learning for Well-being Foundation ook met haar ACT2gether activiteiten in Nederland, toen kort daarna Covid-19 uitbrak. Dit forceerde ons alle activiteiten, waaronder 2getherLAND Global 2020, online te brengen. In Nederland ziet ACT2gether voor zichzelf een rol weggelegd als bruggenbouwer tussen organisaties en instellingen die zich bezighouden met jongerenparticipatie of kinderrechten. Volwassen professionals die hun kennis en ervaringen met elkaar willen delen, willen leren van een meer holistische aanpak (de Learning for Well-being aanpak) en van elkaar. En jongerenparticipatie in Nederland op de kaart willen zetten, in alle sectoren.

 

Daarnaast is ACT2gether Nederland ook de plek voor volwassenen en jongeren om te leren over zichzelf (‘wat maakt ‘mij’ mij?) en over de ander. Wat heb ik nodig om nieuwe informatie te verwerken? Op welke manier en wanneer heb ik behoefte aan steun van de ander? Wat is mijn unieke rol in deze samenleving? Deze vragen hebben kinderen van nature al op vrij jonge leeftijd.

Door hier aandacht aan te besteden, en door het ontwikkelen van kern capaciteiten, zal hun zelfvertrouwen groeien. En kunnen kinderen en jongeren als actieve burgerssdeelnemen, hetgeen we momenteel terugzien in de vele jongeren die dringende wereldproblemen op hun eigen wijze aanpakken.Hetgeen weer leidt tot meer (zelf)waardering en daardoor tot meerparticipatie en inclusiviteit.

 

“Ik maak deel uit van een groep mensen die geloven in de capaciteiten van kinderen”

Kinderen en volwassenen weerbaarder maken, zodat zij samen een positieve leefomgeving kunnen creëren.

 

2getherLAND Nederland 2023

 

Een van de activiteiten van ACT2gether Nederland, is het organiseren van een driedaags evenement waar jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen samen komen, samenleven en samen leren: 2getherLAND. In 2023 vindt deze plaats van vrijdagmiddag 14 tot en met zondagochtend 16 april in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Het thema is ‘Mentaal Welzijn:

wat is er nodig voor een samenleving die gezonder is? Welke capaciteiten heb je nodig om je weerbaarder te voelen, om te mogen zijn wie je bent?  Tijdens deze dagen worden er interactieve workshops aangeboden die op verschillende manieren het thema mentaal welzijn in combinatie met persoonlijke groei bespreken, waarbij inbreng van de deelnemers belangrijk is.

 

Wat kun je verwachten als je deelneemt aan 2getherLAND Nederland 2023?

Door naar jezelf te kijken vanuit verschillende perspectieven – mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel – leer je nieuwe aspecten van jezelf kennen; en naar jezelf kijken als een meer volledigindividu. Te vaak wordt er in onze maatschappij – en zeker in ons onderwijssysteem – de nadruk gelegd op het leveren van prestaties op intellectueel gebied, maar elk mens is zoveel meer dan dat. Iedereen, jong en oud, heeft ook te maken met zijn/haar eigen emoties – vaak een gevolg van onze eigen onderdrukkende, soms negatieve gedachten -, een lichaam met eigen behoeften, en de behoefte aan verbinding. Verbinding met je eigen unieke potentieel (of: ziel), echte verbinding met anderen en een gevoel daadwerkelijk en  volwaardig deel uit te maken van de samenleving (school, buurt, gemeente, land, wereld).

 

Door 2getherLAND Nederland 2023 leer je meer over jezelf en de ander vanuit alle vier perspectieven. We leren wat er nodig is om een veilige sfeer te creëren waardoor iedereen gehoord wordt en kan meedoen. Je leert vaardigheden voor participatie en actief burgerschap: gezamenlijk zoeken we naar oplossingen en verbeteringen. Hierdoor kunnen we met elkaar – van onder naar boven – systemen, die niet meer werken, veranderen; waardoor we werken aan een nieuwe samenleving. Waaraan iedereen als volwaardig, uniek individu meedoet.

 

2getherLAND Nederland 2023 wordt georganiseerd door de Learning for Well-being Foundation en Up to Us. De volgende organisaties ondersteunen het initiatief van 2getherLAND NL 2023 als lid van het Comité van Aanbeveling: Defence for Children NLEurochildFlexmates/Roland Pelle (oprichter van Kidsweek en Young Crowds), Tako Rietveld/de KindercorrespondentKinderrechtencollectief,  KinderrechtenNUJanuz Korczak StichtingZeer Makkelijk.

 

2getherLAND NL 2023 wordt voorbereid, geleid en geëvalueerd door een groep van volwassenen en jongeren (vanaf 16 jaar). Wil jij ook hieraan meedoen? Neem dan contact met ons op per email: act2gethernl@learningforwellbeing.org.

 

Deelnemers en aanmelding

 

Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen die werken met jongeren kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit nationale 3-daagse evenement. Bij voorkeur melden delegaties van volwassenen en jongeren (vanuit een organisatie, instelling, jongerenclub e.d.) zich aan, zodat je het geleerde en ervaringen meeneemt in je werk. Er is plek voor maximaal 90 deelnemers. Wil je meer weten over de aanmeldingsprocedure, kosten, programma e.d.? Stuur dan een mailtje naar: act2gethernl@learningforwellbeing.org.

Ook als je een interactieve workshop wilt geven tijdens 2getherLAND NL 2023, neem dan even contact met ons op.

Other Partnerships for Cathalising Change activities

SCROLL TO